top of page

Osnovni podatci

Nadležni sud
Trgovački sud u Zagrebu

 

MBS
080059694

 

OIB
69326119226

 

EUID
HRSR.080059694

 

Tvrtka
BRKOVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za preradu otpadnih materijala, trgovinu i usluge
BRKOVIĆ d.o.o.

 

Sjedište/adresa
Sveta Nedelja (Grad Sveta Nedelja)
Industrijska 3

 

Temeljni kapital
7.314.400,00 kuna

 

Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću

 

Predmet poslovanja
25.2    Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
37.1    Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
37.2    Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
74.4    Promidžba (reklama i propaganda)
*    ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
*    zastupaje inozemnih tvrtki
*    građenje, projektiranje i nadzor
*    Kupnja i prodaja robe
*    Obavljanje trgovačkog posredovanja u domaćem i inozemnom tržištu
*    Sakupljanje nemetalnih i metalnih ostataka i otpadaka
*    Javni prijevoz putnika i robe u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
*    djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
*    djelatnost prijevoza otpada
*    djelatnost trgovanja otpadom
*    gospodarenje otpadom
*    djelatnost druge obrade otpada
*    osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera za zaštitu od požara
*    proizvodnja, popravak i održavanje opreme za kontrolu industrijskih procesa
*    računalne i srodne djelatnosti
*    izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike
*    proizvodnja električne opreme
*    proizvodnja strojeve za opće namjene

 

Osnivači/članovi društva
Mislav Brković
- član društva
Domagoj Brković
- član društva

 

Osobe ovlaštene za zastupanje
Domagoj Brković 
- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno
Mislav Brković 
- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno

 

Pravni odnosi
Osnivački akt:
Ugovor o osnivanju poduzeća od 27. prosinca 1989. godine usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima 18. rujna 1995. godine i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.
Odlukom o promjeni Društvenog ugovor od 10.09.1999. god. promijenjen je čl. 2. st. 2. Društvenog ugovora o promjeni sjedišta društva, čl. 7. st. 2. o diobi poslovnih udjela i čl. 11. st. 2 . o promjeni direktora društva.
Odlukom člana društva od 11.11.2005. god. u cijelosti je stavljen izvan snage Društveni ugovor o usklađenju (pročišćen tekst) od 10.09.1999. god. i sklopljen je novi Društveni ugovor od 11.11.2005. god. Društveni ugovor od 11.11.2005. god. dostavljen u zbirku isprava.
Odlukom članova društva od 25.08.2015. godine o povećanju temeljnog kapitala društva, o promjeni djelatnosti i o izmjeni i zamjeni Društvenog ugovora od 11.11.2005. godine u cijelosti. Društveni ugovor od 11.11.2005. godine izmijenjen je u cijelosti i u potpunosti se usvaja novi tekst Društvenog ugovora od dana 25.08.2015. godine.
Odlukom članova društva od 29.06.2016. godine o povećanju temeljnog kapitala društva i zamjeni Društvenog ugovora od 25.08.2015. godine u cijelosti.
Društveni ugovor od 25.08.2015. godine izmijenjen je u cijelosti i u potpunosti se usvaja novi tekst Društvenog ugovora od dana 29.06.2016. godine.
Odlukom članova društva od 28.04.2017.godine o povećanju temeljnog kapitala društva i zamijeni Društvenog ugovora od 29.06.2016.godine u cijelosti. Društveni ugovor od 29.06.2016.godine izmijenjen je u cijelosti i u potpunosti se usvaja novi tekst Društvenog ugovora od dana 28.04.2017.godine.
Promjene temeljnog kapitala:
Odlukom od dana 25.08.2015. godine o povećanju temeljnog kapitala društva, povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 5.414.400,00 kuna za iznos od 200.000,00 kuna na iznos od 5.614.400,00 kuna iz sredstava društva.
Odlukom od dana 29.06.2016. godine o povećanju temeljnog kapitala društva povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 5.614.400,00 kuna za iznos od 980.000,00 kuna na iznos od 6.594.400,00 kuna. Temeljni kapital povećan je iz sredstava društva (zadržane dobiti).
Odlukom od dana 28.04.2017.godine o povećanju temeljnog kapitala društva, povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 6.594.400,00 kuna za iznos od 720.000,00 kn, na iznos od 7.314.400,00 kn. Temeljni kapital povećan je iz sredstava društva (zadržane dobiti).

 

Ostali podaci
Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu na reg. ul.1-3968.

bottom of page